Aktuálně
Tisk

Občanské právo

Občanské právo

  • smlouvy (i budoucí) o převodu nemovitostí s možností složení kupní ceny do advokátní úschovy, včetně návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí
  • převod členských práv a povinností spojených s členstvím v bytovém družstvu
  • prohlášení vlastníka budovy
  • zástavní smlouvy
  • smlouvy o zřízení věcného břemene
  • zastupování v řízeních před katastrálními úřady
  • závazky a pohledávky
  • nájemní vztahy týkající se bytových i nebytových prostor (smlouvy nájemní, podnájemní)
  • náhrada škody, uplatňování nároku na náhradu škody